Vaccineren en last van prikangst?
Lees in dit artikel hoe hypnotherapie jou kan helpen bij prikangst.

Eén op de vijf mensen heeft last van prikangst. Bij prikangst ervaart iemand angst om geprikt te worden met een naald, vaak in medische context. Deze angst kan te maken hebben met gedachten aan pijn, met iets scherps dat het lichaam binnendringt of met ‘iets’ van zichzelf kwijtraken. Onder de angst kan een traumatische ervaring uit het verleden liggen.

Prikangst is een uitingsvorm
Prikangst is een uitingsvorm. De onderliggende angst kan verschillen. Het kan gaan om angst voor pijn, angst voor iets dat het lichaam binnenkomt, angst om bloed of iets van zichzelf kwijt te raken als de huid is doorboord, angst om de zeggenschap over het eigen lichaam te verliezen of angst vanwege een eerdere negatieve ervaring. Bij kinderen is de voornaamste angst dat het prikken pijn doet of dat iemand zich onvriendelijk opstelt.

Nare (jeugd)ervaring als oorzaak
Prikangst kan te maken hebben met een jeugdervaring. Als iemand als kind in een ziekenhuis heeft gelegen kan dit op latere leeftijd prikangst geven. Het kind kan namelijk een nare ervaring hebben gehad met prikken, bijvoorbeeld in de vorm van pijn, maar ook in de manier waarop er met hem of haar is omgegaan. Daarnaast kan het kind de angst ook overnemen van iemand uit de directe omgeving, zoals wanneer een van de ouders zelf bang was voor prikken. Of het kind kan op school andere kinderen hebben zien en horen schreeuwen bij prikken. Ook kan het kind angstig zijn geworden na het meemaken of zien van een ongeluk. Het kan zijn dat er zo onbewuste overtuigingen zijn geassocieerd met het prikken of dat er een emotionele lading is ontstaan. Hypnotherapie is een effectieve behandelmethode om overtuigingen om te buigen, emotionele ladingen los te laten en eventuele trauma’s te verwerken.

Uitingsvormen bij kinderen
Prikangst kan zich op allerlei verschillende manieren uiten: Bij kinderen door paniekaanvallen, slecht slapen, boosheid, woede, slaan en schoppen, dwars gedrag, grof taalgebruik; kortom verzet. En rond de tijd dat de prik gehaald moet worden, zoals bijvoorbeeld de 9-jarigen prik, zie je vaak slechte schoolresultaten. In het ergste geval is er sprake van een trauma. Bij de prik is er dan zoveel stress, angst en paniek dat kinderen weglopen, schreeuwen en gaan slaan.

Uitingsvormen bij volwassenen
Bij volwassenen uit prikangst zich vooral door vermijdingsgedrag: Iemand met prikangst zal zijn best doen te voorkomen dat er bloed wordt afgenomen of een injectie wordt toegediend. Dit kan voor deze mensen reden zijn af te zien van medicatie die wordt gecontroleerd met bloedonderzoek, van vaccinaties of van medisch onderzoek.

Hypnotherapie helpt!
Een hypnotherapeut kan helpen de pijn en angst te verminderen of weg te nemen. Er wordt dan bijvoorbeeld stressreductie via EMDR ingezet, gecombineerd met hypnotherapeutische interventies als ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en visualisaties.
Bij lichte prikangst is het aanleren van afleiding zoeken vaak al voldoende: Denk daarbij aan het bezighouden van de ratio met bijvoorbeeld een ingewikkelde vraag of aan het fantaseren over of laten herinneren van een fijne gebeurtenis.
Bij hevige prikangst is het meestal niet alleen de pijn waar de cliënt bang voor is, maar is er sprake van een specifieke angst die van persoon tot persoon zal verschillen. De therapeut verkent met de cliënt op onbewust niveau de aard, en soms ook de oorzaak, van de angst. Plus wat er nodig is om deze automatische angstreactie om te buigen naar een reactie die minder nadelen heeft voor de cliënt.
Je kunt jezelf heel goed coachen met zelfhypnose die je hebt geleerd van je therapeut of door regelmatig te visualiseren hoe het is als je er ontspannen en rustig bij zit op het moment dat je geprikt wordt. Een hypnotherapeut kan je leren om deze rust en ontspanning stevig te verankeren, zodat het goede gevoel zal overheersen op momenten dat je daadwerkelijk geprikt wordt.

Altijd maatwerk
Als hypnotherapeut sluit je steeds aan bij de leefwereld, kracht en hulpbronnen van de cliënt.
Een uitgebreid intakegesprek is belangrijk om te achterhalen waar de angst mee te maken heeft, in welke situaties hij voorkomt en of er iets in het verleden ligt waaruit de oorzaak blijkt.

Wanneer hypnotherapie?
Hypnotherapie is aangeraden als de belemmeringen die door prikangst optreden je hinderen in je dagelijks leven of als je medische behandeling en/of je gezondheid in gevaar komen. Zeker als cognitieve gedragstherapie niet helpt, is hypnotherapie vaak een goede behandelmethode.

Kort samengevat
Lichte prikangst kan te maken hebben met angst voor pijn. Bij hevige prikangst is meestal sprake van een andere angst. Dit verschilt van persoon tot persoon en kan effectief worden behandeld met hypnotherapie, aangezien hierbij het onderbewuste direct wordt aangesproken om belemmerende overtuigingen te veranderen, emotionele ladingen los te laten en traumatische ervaringen te verwerken.

Meer weten? Of zoek je hulp? Neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Bron artikel: https://www.hypnotherapie.nl/hypnotherapie-bij-prikangst/