Particulieren

Intakegesprek (1 uur)

€ 75,-

Individuele therapie (1 - 1,5 uur)         

€ 75,- tot € 95,-                        

Relatie- /gezinstherapie (1,5 - 2 uur)               

€ 95,- tot € 130,-

Coaching individueel (1 - 1,5 uur)

€ 75,- tot € 95,- 

Praktijkbegeleiding

€ 75,-  per uur 

Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de aard van je probleem.
Consulten kunnen direct of na ontvangst van de factuur afgerekend worden.
De individuele consulten zijn vrijgesteld van btw.

Annulering
Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Na die 24 uur worden de kosten voor de gereserveerde tijd voor het consult volledig in rekening gebracht.

Bedrijven
Tarieven op aanvraag.

Werkgevers zijn vaak ook bereid de kosten voor een training of individueel coachingstraject te betalen. Neem contact op met je afdeling personeelszaken of laat het contact via mij lopen.

Vergoedingen
Mijn consulten worden  door zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Via deze link van zorgwijzer kun je het voor 2023 bijgewerkte vergoedingsoverzicht voor hypnotherapie vinden.

Mijn praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum voor zorgverzekeraars VEKTIS te Zeist. Ik ben aangesloten bij de NBVH (beroepsvereniging), de RBCZ (koepelorganisatie) en de SCAG (de geschillencommissie zorg).
De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) wordt door de ziektekostenverzekeraars officieel erkend, waardoor de sessies doorgaans binnen de vergoedingssfeer vallen op grond van een (aanvullende) ziektekostenverzekering voor alternatieve geneeswijzen.
Informeer bij je eigen verzekering of je hiervoor in aanmerking komt.

De verzekeraar kan om onderstaande gegevens vragen:
Soort consult: hypnotherapie en/of natuurgeneeskundig consult
(prestatiecode Hypnotherapie: 24501)
AGB-Praktijkcode: 90017758
AGB-Zorgverlenerscode: 90039288
NBVH: reg.nr. 08004
RBCZ: reg.nr. 403007R
KvK: nr. 32158212