Psychodynamiek…..Kracht door beweging
Dynamica betekent letterlijk ‘energie in beweging’, wat zich uit in kracht. De term Psychodynamica werd voor het eerst gebruikt door Sigmund Freud. Volgens de Freudiaanse benadering kun je Psychodynamiek zien als het krachtenspel in de mens tussen zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen we ons energiek en evenwichtig. Zodra dit niet het geval is, voelen we ons door innerlijke strijd vermoeid, neerslachtig of onrustig. Meestal verbazen we ons over het feit dat onze gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Er is dan sprake van een remmende psychodynamiek, waardoor er innerlijke conflicten plaatsvinden. In feite heeft ieder psychisch probleem te maken met een innerlijke strijd. We willen iets heel graag, maar een kracht in onze psyche remt ons af. Ook lichamelijke klachten komen voort uit een verstoorde harmonie in de psychodynamiek. Deze processen spelen zich continu af, zowel bewust als onbewust. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn krijgen we inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen we een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen.

Nieuw gedrag
Direct bij de intake stellen we samen de te behalen doelen vast. Zij vormen de lijn in de therapie. Aan het einde van die lijn staat het nieuwe gedrag waar je naar toe werkt.
Als je in therapie gaat, weet je vaak wel wat je klachten zijn, maar zijn de doelen nog onduidelijk. Ik help je om je doelen vast te stellen en je nieuwe gedrag te trainen, zodat het een deel van jezelf wordt. Tijdens en vlak na de behandeling, blijkt het soms lastig om dat wat je hebt geleerd tijdens de therapie, ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen. Vaak gaat het nog wat geforceerd of voelt het onwennig of moet je er nog veel bij nadenken. Later zul je merken dat het meer een automatisme wordt.

Je leert gaandeweg je eigen oplossende en zelfhelende vermogen aan te spreken en je innerlijke kracht te hervinden. Zodat je in harmonie met jezelf en jouw omgeving verder kunt leven.